Daily Archives: March 7, 2010

ගුරු ජීවිතේ එපාම එපා වෙලා………..


දෙන ඔවදන් මොහොතින් අමතක කරන අනුශාසනා තඹයට මායිම්              කරන තම මතයේම පිහිටා කටයුතු           කරන ළමයින් සාර කර ගන්නෑ දිවි           ගමන

Posted in About | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment